پايان ديوونه خونه

ديوونه خونه در حالی تموميد که ......

مهم نيست چه جوری مهم اينه که تموم شد !!! چون ديگه داشتم دق می کردم

الان رفتيم بخش جنرال هر چند مثل ديوونه خونه جذاب نيست ولی در هر حال آدم

يه کم وارد مسائل پزشکی می شه !!!! 

 

 

.......................................................................................

 

دور از ريحان جونم !!!

 

ريحان جون جونم رفته تهران پيش مامانش که ديروز عمل شده

ايشالا زود زود با مامانش سر و حال بيان !!! يعنی به سلامتی برگردن !!!!

/ 0 نظر / 22 بازدید