وقتی هادی بخواهد توضیح بدهد ! ( ویا گوشه ای از مکالمه ی هادی و پدر )

جریان از این قرار بود که من و هادی دست یه یکی شدیم مخ بابا رو بزنیم تا ماشینشو عوض کنه ...

هادی : ... سانتافه اله ... سانتافه بله ...
بابا : بالاخره ما ندیدیم این سانتافه رو !
من و هادی یه صدا : اه ! دیروز نشونت دادیم که !!!
بابا : نه ؟!!! حالا چه شکلی هست این سانتافیات  ؟!!!!!!!!!!!
هادی : پیکان رو که دیدی ؟  شاسی بلندش !!!!!

من :  13.gif

مامان : 21.gif

/ 26 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علی

اگه خریداری بگو ها[نیشخند]

فرزاد

حالا هر وقت این ماشن رو (سانتافیات)[نیشخند]را خریدید یه عکس ازش بذار ما هم ببینیم [سوال]

فرزاد

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] [گل]

فرزاد

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] [گل]

فرزاد

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] [گل]

فرزاد

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] [گل]

فرزاد

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] [گل]

فرزاد

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] [گل]

فرزاد

[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه] [گل]