هيتلر.... جد بزرگ

اینجانب به هیچ عنوان به حالت کاملا عمرا زیر بار ابن بازی مسخره ی یلدا نخواهم رفت ! چون در اینصورت مسائلی آشکار خواهد شد که ممکن است مو به تن هیتلر در گور سیخ شود ! فلذا  ما این کار را نمی کنیم... برای شادی روح آن مرحوم صلوات !!!

/ 2 نظر / 35 بازدید
عمو داوود

به منم پيشنهاد شد ولی به خاطر فرعون ردش کردم

جوجو

اتفاقا من اين کار رو کردم.فقط برای آمرزش روح هيتلر