دستم

درهایی را باز میکند

که دلم نمی خواهد......

چرا چراغ را روشن کردید ؟

من پیش پایم را نمی دیدم و

                                         خوش بودم .....

/ 1 نظر / 28 بازدید
حامد

بهتره خواهش کنی که چراغ رو روشن نکنن. نه اينکه ناراحت بشی که چرا روشن کردن