وقتی پدر صبح تا شب در خانه باشد !

وقتی پدر صبح تا شب در خانه باشد نتیجه اش این میشود که تمام مدت یا خانواده ی کارگر اخراجی اش زنگ میزنن التماس و گریه و زاری یا فک و فامیل آقایی که چکش برگشت خورده !

عقده ای شدم تلفن زنگ بزنه و با پدر جان کاری نداشته باشن !!!

/ 2 نظر / 33 بازدید
پزشك78

به نظر ميايد پدرتان داراي پول و پله فراواني مي باشند...بايد يك نقشه اي براي سرقت بكشيم

صد رحمت به...

خوب بابا فهميديم بابای تو ام آدمه. بعضی ها از هر فرصتی برای پز دادن استفاده می کنن.اسم وبلاگتم بذار ؛ صرفا پز دادن چوسکی. وا قعا وبلاگ چرندیه !!! اين وبلاگ انگار تنها برای پز دادن است و ارزش معنوی ديگری ندارد...خاک بر سر عقده ایت.