جوجه در اورژانس..... اپيزود چهاردهم !!!

روز آخر.....

کشیک آخر.....

مریض آخر .....

ان جی آخر......

بالا آورد مریض رومون !!!!  اینو دیگه نمی تونم آخر .... !!! 24.gif

/ 1 نظر / 4 بازدید

بیا که رایت منصور پادشاه رسید نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسیدکمال ... کجاست صوفی دجال فعل ملحدشکل بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید.