دلم گیر است ...

دلم میخواهد ...

ول کن دیگر ... مهم نیست دلم چه میخواهد ... دلم گیر است ... گیر آنهمه چیزی که میخواهد و به آن نمیرسد . شاید هم چون نمی رسد گیر میشود ...

این روزهایم روزهای جالبی نیست ولی همین حالا هم دلم برای این روزها تنگ میشود ... میدانم اگر بگذرد حسرت آن را خواهم خورد . ولی چه کنم که این روزها دلم گیر است ...

میروم برای خودم غار میسازم و در آن برای خودم تنهایی حال میکنم ... باخیالهایم سرگرم میشوم ... دلگیری هایم را میشمارم ... با آنها بازی میکنم ... در بازیهایم هرجور بخواهم دلگیریهایم را درست میکنم ... یا دلم را گیر میگذارم ... آهنگ گوش میکنم و به حال دل گیرم می گریم ...

حتی توی این دلگیری هایم دلم تنگ دل گیرم میشود ...

دل است دیگر... چه میشود کرد ؟ گیر است ! گیر !

 

 

/ 5 نظر / 40 بازدید
شبنم

دل است دیگر... چه میشود کرد ؟ گیر است ! گیر ! اي خدا دلگيرم... خدايا به فرياد دلم رس

مریم

گیر چی؟

ریی!

بیا با هم چایی بخوریم ...پیتزا بزنیم، حاال کنیم! خیلی هم خوبه این روزا! ( الان تو مایه های انرژی مثبت بدین و اینا بودم!)

مریم.م

وصف حال منم بود...

zemestan

یخ کنی بچه چته آخه ای بابا خیله خوب دوستان چهلم لاله رسید