میشود حین دیالیز هم خندید !

همیشه از جلوی در دیالیز که رد میشدم احساس میکردم غمگین ترین مکان بیمارستان اینجاست ...امروز که چند ساعتی تو دیالیز بودم تازه فهمیدم که غمگین ترین فرد اینجا منم !

زندگی برای بعضی ها در عین ناباوری بسیار زیباست !

/ 5 نظر / 5 بازدید
علی

[ناراحت] دمی با غم به سر بردن جهان یکسر نمی ارزد

دکتر سینوحه

بخش دیالیز بخش جالبیه اما من فقط تا حالا 5 دقیقه اونجا بودم

پژمان

اونی که گریه میکنه یه درد داره اونی که میخنده هزاران!!! بر طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام خون دل عکس برون میدهد از رخسارم!

تیده آ

سلام توروخدا این عکسو بردار آدم یه جوری میشه غم عالم میاد سراغت وقتی میبینیش[ناراحت]

جوجو

اگر همین خنده را هم از انها بگیریم که زندگیشان به مرگ شباهت می کند خانم دکتر