ما حین بیهوش نمودن بیماران چه میکنیم - قسمت اول

آقای طاووس کلی بال و پرشو باز میکنه ... بادی به غبغب می اندازه و هی میره این ور ... هی میره اون ور ...

خانوم طاووس داره غذا میخوره ... یه نیم نگاه به آقای طاووس می اندازه و به خوردن ادامه میده ...

آقای طاووس وقتی میبینه خانوم طاووس محل نداد بیشتر پر و بالش رو گسترش میده و نور آفتاب هم که حسابی یاری میکنه ...

خانوم طاووس که چند قدم اون ور تره یه نیم نگاه دیگه میاندازه و باز محل نمی ده ... شایدم تو دلش میگه این چرا خل بازی در میاره ؟!

آقای طاووس که دیگه واقعا از بی محلی خانوم طاووس ذله شده سری تکون میده و عرض اندامی میکنه و ....

در اینجاست که آقای طاووس با یه حرکت آقای پلنگ تیکه و پاره میشه !

و خانوم طاووس یه نیم نگاه می اندازه و تو دلش میگه وا !؟ چرا اینجوری شد ؟! و باز به خوردن ادامه میده !  

/ 2 نظر / 34 بازدید
مدادپاک کن

سلام .خیلی بامزه بود.

mohammad hero

salam dast be ghalame khobi darina ba ejezaton in matne ziba ra mikham toye facebook bezaram akhe kheili ghashang va karbordie. omoidvaram razi bashin khanom dr