جوجه در اورژانس ..... اپیزود اول !

خانوم دکتری که مسئول ما جوجه هاست تو اورژانس اومد بالا سر مریض پرسید خب چی کارا کردید براش ؟ ما چهار تا جوجه همچین با افتخار گفتیم : یه رانیتیدین عضلانی زدیم با یه متوکلوپرامید وریدی . گفت آهان ! رانیتیدین عضلانی متوکلوپرامید وریدی ؟ گفتیم : ها ! به نشانه ی تاکید جلوی مریض سری تکون داد و گفت آفرین آفرین . بیاین بیرون کارتون دارم ! اومدیم بیرون گفت رانیتیدین عضلانی متوکلوپرامید وریدی ؟؟؟ گفتیم ها ! گفت آفرین دقیقا برعکس زدید !!!!!!

/ 1 نظر / 20 بازدید