پله پله تا ملاقات خدا !!!

من دارم پله های ترقی رو یکی یکی...

پایین میرم !

 

.......................................................................................................

/ 3 نظر / 5 بازدید
a

شکسته نفسی نکنين!

ريحان

منم پله ها رو در همان مسير دو تا يکی می کنم!

عمو داوود

من که بام گير کرد يهويی همشو شيرجه رفتم