خفه شو عزیزم . لطفا !

لامصب نزدیکش نشده ونگ میزد !

ساعت لعنتی هم تکون نمی خورد تا تایم من تموم شه .

این نیم وجب بچه هم عجیب ونگ میزد ! یه بند ...

منی که با مریض آنتی سوشیال پا به پا جلو رفتم و دست آخر روش رو کم کردم ! در مقابلش عاجز مونده بودم !

چشمام از بیخوابی داشت ورمیقلنبید و نی وجبیه جفت پا تو مغزم بالا پایین میپرید .

یه نگاه به سرمش انداختم . هنوز 100 سی سی هم نشده بود ! به نرس گفتم سرمش رو باز کنه و تو پرئنده اش نوشتم بیمار با حال عمومی خوب مرخص است !

لطفا سرزنشم نکنید ! یه قطع مریض دهیدره ی بدحال اینجور نمی تونست ونگ بزنه !

/ 3 نظر / 18 بازدید
ریحان

نامرد[قهر] ( سرزنشت کردم!)

Reza.R.G

ای بی وجدان!!! بچه رو میگم، خودتو ناراحت نکن!!