خداحافظ اردیبهشت ....

خداحافظ جراحی .....

/ 3 نظر / 3 بازدید
رضا

ای کاش ما هم بتونیم یه خداحافظ به داخلی بگیم ولی با این وضعیتی که پیش آوردیم فعلا...