وای ! فردا ............

/ 7 نظر / 16 بازدید
سارا

من دروغگو شدم..حسود شدم...پاک نيستم مثل قبل...حق با توهه.مجبور شدم بشم تا بتونم خودم رو بکشم بيرون.الان هم بخاطر ۴ تا صفت کودکانه که واسم مونده و مهم ترينش صداقت و يک رنگيه دايم سرزنش می شم.متهم می شم به حماقت بی عرضگی..به اين که هر چی سرم مياد تقصير خودمه که خودم رو زود روو می کنم!! ای خدا.ازين می سوزم که فاصله من با کودکی ام ۲-۳ سال بيشتر نيست..خيلی سعی کردم حفظش کنم و لی نشد......

متوترکسات

خانم دکتر اونقدر فرداها می‌بينی که حالت بهم بخوره. در ضمن آپم با يه کيس عفونی!