مریضم ازم پرسید من دارم میمیرم ؟

گفتم نه حاج آقا پس ما اینجا چه کاره ایم ؟

یه لبخند رضایت بخشی زد و راحت خوابید.

صبح که اومدم گفتن دیشب مرد !

.................................................................................................................

حالم داره به هم میخوره از این رشته ی لعنتی.

/ 1 نظر / 4 بازدید