به یقین میتونم بگم که ....
                                 فردا زیبا نیست ....

/ 8 نظر / 5 بازدید
علی

[قهر] موافق نیستم

محسن

نه بابا ، بیخیال ، بد هم نیست،

شمینللی

مورفی هم همینو میگه ، همیشه روزهای بدتری در راهه [خنده]

آرزو

پس بیا کف دست منم یه نگاه بنداز روله![چشمک]

پدر

چطور به چنین یقینی رسیدی؟