خدمت استاد محترم جناب دکتر قنديها


در اينکه من و بابام و دائيم و عموم هفته اي دو الي سه بار ميريم حموم شکي نيست ولي آيا استاد محترم
هم هفته اي دو بار ميره حموم يا نه ؟؟؟
جواب : اي دانشجوي ابله اگه استاد مي خواست هفته اي دو بار بره حموم که الان تمام معلومات
فارماش آب رفته بود !!! مثل تک تک تار زلف پريشانش !!!!

شکر خدا اين مشکل هم حل شد !!!!!
.................................................................................


/ 0 نظر / 38 بازدید