همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند ، با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده ،دوبارهاعتمادنکنی.خودرابهفردبهتریتبدیلکنومطمئنباشکهخودرامیشناسیقبلازآنکهشخصدیگریرابشناسیوانتظارداشتهباشیاوتورابشناسد.زیادهازحدخودراتحتفشارنگذار،بهترینچیزهادرزمانیاتفاقمیافتدکهانتظارشرانداری ...

/ 18 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مجید

[چشمک]قضیه عشق و عاشقیه ؟![نیشخند]

رضا

[نیشخند]سلااااااااام[نیشخند] عیدتون مبارک[گل] مجبور شدم 2 بار بخونم تا بفهمم چی به چی شد!!!!!!!!!!![نیشخند] بعد از n سال آپ کردم!!![چشمک][لبخند]

تنها

دانلود كتب پزشكي...رفرنسهاي آزمون دستياري...سيسيل و هاريسون در لينك زير: http://dastyari.freeforums.org/cd-f25.html

محسن

تبریک... با نوشتن پست قبلی (خفه شو عزیزم) و این پست شبیه یک خانم دکتر با سی سال سابقه طبابت شدی... بقول هاریسون : لاله خانم نیستی؟

تنها

پزشكان ايراني عازم استراليا مي‌شوند : http://dastyari.freeforums.org/topic-t316.html

علی

این جملات حکیمانه از خودته؟![چشمک]

dr-mari

مادربزرگعجب خوب از تجربیات چندین قرن زندگیت میگی [نیشخند]