سريندی پيتی !!!

همراهان مريض محو من و من محو سرندي پيتي !!!

خيلي وقت بود تلويزيون اينقدر منو جذب نكرده بود ! كم مونده بود وسط اورژانس صندلي بيارم جلوي تلويزيون و ...

ياد روزاي تعطيلي كه از خونه تكون نميخورديم كه كارتون داره به خير .

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
ميم

واي چه حالي داره كارتون ديدن