برای گذشتن

           از این رود

            رنگین کمانی باید بود.........

                                      م.آزاد

/ 0 نظر / 21 بازدید