مردی که هرگز نه نمی گوید !

دکتر ح. جزء معدود افرادی است که گاهی خیلی دوست دارم از کارهایش سر در بیاورم ! فرقی نمیکند از تبریز با او همسفر شوی یا از مرند . در هر حال او سلامش را میدهد و کیفش را میگذارد وسط و به کار خودش مشغول میشود .از آن کیف مرموزش هر چه بخواهی در می آید ، یک روز مجله میخواند یک روز روزنامه و یک روز کتاب . یک روز سلامی میکند و به سبب صدای بلند آهنگ هدفونش منتظر جوابت هم نمینشیند ! یک روز میبینی گرم لپ تاپش است و یک روز گرم درس خواندن ! به نظر موجود خنثی ای میرسد ولی کافیست بگویی فلان فیلم را دیده ای تا از نویسنده و کارگردانش گرفته تا فیلمها و کتابهای مشابه اش ساعتها نظر دهد !

از برخورد چنین آدمهایی اینگونه برداشت میشود که کاری به من نداشته باش تا کاری با تو نداشته باشم ! یعنی روی هیچ کمکی نباید حساب کرد . برداشت اولیه ی من از این آدم وقتی که پول تاکسی خودش را حساب کرد و تعارفی هم نزد که پول شما رو هم حساب کنم ، این بود ! ولی خب همه چیز در این دنیا نسبی است ! این را وقتی فهمیدم که به هیچ پیشنهاد تعویض یا خرید کشیکی نه نگفت ! روزهای مرخصی و آف اش را هم به راحتی عوض میکرد حتی اگر از قبل برنامه ای داشت . وقتی موبایلش زنگ میخورد میگوید میدانم فلانی است و میخواهد کشیکش را عوض کند ولی کار دارم واقعا . و این را آنچنان میگوید که فکر میکنی دیگر جواب نمیدهد ولی دو دقیقه بعد میگوید جواب مثبت دادم ! خودش میگوید اگر دختر میبود به تمام خواستگارهایش تا الان جواب بعله داده بود !!!

دکتر ح. آدم مرموزی است ولی هر قدر هم که بخواهد مخفی کاری کند نمی تواند بوی سیگارش را مخفی کند . این که سیگار میکشد با نه مطلقا فقط به خودش مربوط است ولی بین خودمان بماند از این کارش خیلی خوشم می آید : این که یواشکی می رود توی پاویون و روی صندلی مخصوصش جلوی پنجره ای که رو به دیوار باز میشود مینشیند و خیره میشود و یکهو دود سیگار را میدهد بیرون ! شک ندارم که هرگز در ملاء عام سیگار نکشیده است ! در کل او آدم مرموزی است ! 

 

/ 22 نظر / 34 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دکتر نوید

[نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پلک][گاوچران][گل][نیشخند][پ

یه دخمر دگتر

سلام خانم دکتر وب خوسگلی دارین [گل] در محضر شما یه ورودی 88 خودشو دکتر صدا کنه زشته نیست [خجالت] میتونم بپرسم شما تو چه شهری درحال گذشتن از کوچه های پر پیچ وخم پزشکیید کدوم دانشگاه خوندید ؟ من فکر میکنم مسیر خیلی طولانی در پیش رو دارم نظر شما چیه یه خورده میترسم به شما چطور گذشت؟

دکتر نوید

کجایی خانم دکتر.... ما رو فراموش کردی ها....[ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه][وحشتناک][ناراحت][گریه

دکترای نرم افزار

خوشکل فکر کردی خیلی بارته؟ اگه یکم فرهنگ داشتی اینتوری مردم رو بی فرهن معرفی نمی کردی من الان دوسال دکترای نرم افزار دارم هنوز با کسی اینطری حرف نزدم می خوای فردا هکت کنم؟ خانوم پرستار

دکتر نوید

سلام به نظرم این "دکترای نرم افزار" از اون پسر ها هستش که یه زمانی عاشق شده و ردش کرده اند. حالا از دختر ها متنفر شده....

محسن کاکی

من یه مهندسم(مکانیک) ولی دوس داشتم و دارم دکتر بشم. این دکتر ح. هم حتما تریپ داده و فلر(flare) رو داده بالا. سخت نگير.