هرگز گناه کسی را فراموش نکنید .... و هرگز کسی را نبخشید ...

 

/ 17 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
انترن بیست سال پیش

بزرگترین دارائی انسان ها بخشش است و گمان مبر که بخشش نشانه فراموشی است.

crescendo

شدیدا موافقم و من دقیقا همین جوری هستم ... هرگز نه گناه کسی رو فراموش می کنم و نه می بخشم ... از این شعار های ببخش و نمی دونم سبک شو و این حرفها هم بدم میاد ...نمی بخشم به این معنا نیست که همیشه با اون آدم قهر و درگیرم اما دیگه اون آدم برای من اون آدم سابق نیست ....چون من هرگز فراموش نکرده ام که چه کرده

امین

کی بود می گفت: بزرگترین هدیه گذشت است؟! خوب گفته واقعا. این که آدم بخواد ببخشه یا نبخشه، یا فراموش کنه یا نکنه، یا اون آدم دیگه براش مثل قبل باشه یا نباشه، همه ی اینا بستگی به مرتبه ی اخلاقی اون فرد داره. و هیچ کس اون قدر قوی نیست که خوب باشه! پس باید سعی کنیم خوب بشیم نا اینکه خوب باشیم. ما دوست نداریم گناه کار رو ببخشیم، نه اینکه نمی تونیم گناه کار رو ببخشیم. [گل] افتخار همسایگی رو به ما بدید دکتر.

سلام مهربان

واااااااااااا این الان یعنی چی نوشتی تو؟!!!!!!!!!! راستی لاله زن ده ای؟ بابا یه سری یه صدایی [قهر] ولی ما اینطور که میگی نیستیم بیا [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]