جوجه متخصص میشود

جوجه متخصص شد ...

و طرحه باز... روزگار بدیه ولی براش

دیگه نه نای نوشتن هست نه نای حرف زدن ...

/ 2 نظر / 362 بازدید
sejjjil

سلام. به به. بسلامتی و مبارکی. پویا و پایا باشین. خیلی خوشحال شدم. 7-8 سال از اون زمانا که می نوشتین گذشت. یاد باد آن روزگاران یاد باد.