جوجه قبل از پرانترنی

............ !!!!
استرس مندیم ! یعنی ما فردا چه شاه کاری مینماییم ؟!!!!!

/ 7 نظر / 31 بازدید
دیدار

ما که علوم پایمون و گند زدیم!!!

سولماز

سلام امتحان چطور بود؟ من نگرانم واسم سخت بود

رفیع بهار

[گل][لبخند]

مجید

ان شالله که زیاد گند نزده باشی [نیشخند][چشمک]