دنيا را بد ساخته اند کسي را که دوستش داري دوستت ندارد کسي که تو را دوست دارد . تو دوستش نداري اما کسي که تو دوستش داري و او هم دوستت دارد به رسم و آيين زندگاني به هم نمي رسند و اين رنج است و زنگي يعني اين........

 دکتر علي شريعتي

پ.ن : دنیا رو بد نساختن ما اونو بد ساختیم .

/ 5 نظر / 15 بازدید
دژاوو

والا منکه فقط خراب می کنم! تا حالا چيزی نساختم که ببينم خوب می سازم يا بد!

ريحان

نه بخدا! منم از تو خوشم مياد! با ما ازدواج می کننده؟!