به علت بارش برف شديد امروز مدرسه ها تعطيل شد ! دانشگاه هم !!!!

برف می بارد

به روی خار و خاراسنگ...

آنک آنک ....

کلبه ای روشن... قصه می گوید برای بچه های خود عمو نوروز:

     ...  آری آری زندگی زیباست

          زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست

          گر بیفروزیش

                               رقص شعله اش در هر کران پیداست

                               ورنه خاموشست و خاموشی گناه ماست ....

/ 4 نظر / 32 بازدید
پيام

سلام.خاشاسنگ چی هست؟

عمو داوود

ممنون که سر زديد .لينک می کنمتون شما هم لينک می کنيد؟

ريحان

تعطيل کردن درس بخونی نه که شر و ور بنويسی ها!