ما هاخیلی زود یاد میگیریم بد باشیم !!!!

/ 8 نظر / 27 بازدید
ريحان

و حيف که تنها چيزيه که به راحتی و به سرعت ياد می گيريم و اصلا فراموشش نمی کنيم!

ديبا

شايد هم خيلی زود ياد می گيريم خوبی ها رو از ياد ببريم عزیزم ID تو می خواستم.

سينا

ولی ميشه سعی زود فراموشش کنيم

سينا

ولی ميشه سعی کنیم زود فراموشش کنيم