سال تحویل با ....

امسال لحظه ی تحویل رو با خانواده نیستم . دلخور هم نیستم . ولی دلتنگم . دلتنگ همه ی روزای خوب . دلتنگ همه ی سادگی ها ...
امسال لحظه ی تحویل رو تو جمعی هستم که حداقل مرام دارن . مهر دارن صفا دارن ... در جمع دیوانه ها ... کیلومتر ها دور از خانواده ...

...........

سال نو مبارک اسکروچ !

/ 6 نظر / 16 بازدید
سپیده

سال نو مبارک[گل] اینم یه نوعشه خب[چشمک]

رفیع

دیوانگی شاید راهی برای افشای صداقت باشد. شاید! آغاز سال نو در بی ریا ترین مکان انسانها تجربه ای بیاد ماندنیست سال نو مبارک[گل][گل][گل]

دندان پزشک کاذب

امیدوارم در دوران انترنی بتوانی نیشت را بیشتر کنترل کنی تا نه باز باشد نه در تن کسی فرو رود. به هر حال از قدیم گفته اند درخحت هرچه پر بار تر ... (چه ربطی به تو داشت نمی دانم)

دختر یخی

سال نو مبارک جوجه انترن![گل]امیدوارم سالهای بعدی موقع سال تحویل کنار مامان بابا باشی که هیچ نعمتی بزرگتر از این نیست[گل]

دکتر مثبت

سلام عیدت مبارک[گل] اینترنی مبارک[گل] کلا مبارک[گل][نیشخند]