مادر بزرگ محترم به هيچ عنوان تو كتشان نميرفت كه چهارشنبه سوري رو يه هفته زودتر بگيرن ! فلذا اگه امشب ديديد كه يه خانوم مسن با شخصيت تو خيابون دارن ترقه و البمب و فيزا و ... ميتركونن و از رو آتيش ميپرن و... بدونيد كه متعلق به اينجانب ميباشند !

/ 1 نظر / 30 بازدید