جوجه رزیدنت میشود !

( جوجه انترن سابق )

وقتی رویم را کرده ام به دیوار ...

یعنی حوصله تان را ندارم ... بروید ... دوست دارم صدای آهنگ را بلند کنم و صدایتان را نشنوم ... حالم خوش نیست ....

تو اما ... میتوانی بیایی دور بزنی و جلویم بایستی ... میتوانی تظاهر کنی که داری با تلفنت حرف میزنی و بیایی تا نزدیکی های من ...

من اما ... صدایت را نمیشنوم ... خسته ام دیگر ...

حضورت را حس میکنم اما صدایت را نمی شنوم ... دیگر حال ندارم دنبال صاحب صدا بگردم ... دور باش از من ... آنقدری که حتی از دور نتوانی نگاهم کنی ...

حوصله ات را ندارم ...

 

نوشته شده در پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ توسط لاله نظرات () |

Design By : Night Melody