جوجه رزیدنت میشود !

( جوجه انترن سابق )

پاچه های شلوارم را زده ام بالا و با آن مسواک گنده کف دستشویی را میسابم ! میسابم و با خودم فکر میکنم اگه یک صدم روی این خدمتکارمان را داشتم الان مثل رئیسها پایم را انداخته بودم روی پایم و دستور میدادم که برود و پانسیون را تمیز کند !

یاد صبح میافتم که دکتر ح. بدو بدو آمد و وسط صبحانه گفت دقت کردید که یکی توی دستشویی برعکس نشسته ؟! فیروزه هم تایید کنان خندید اما من تا الان نفهمیده بودم منظورش چی بوده ! آن جلو را هم میسابم تا اثرات برعکس نشستگی بعضی ها هم پاک شود و با خودم فکر میکنم که اگر من رئیس خوبی بودم الان میتوانستم آمارهای خودساختگی بعضی ها را بیاندازم جلوشان و بگویم اینها را درست کن !

میسابم و میسابم ... من اگر رئیس خوبی بودم برای خودم برنامه میریختم که یک تکانی بخورم... درسی بخوانم ... پیشرفتی کنم ... یاد بوی پهن مریضها میافتم ... اگر رئیس خوبی بودم میتوانستم این ١٠ ماه را هم تحمل کنم ... اگر ...

میسابم و میسابم ... من رئیس خوبی نبودم ... نه برای درمانگاه نه برای زندگی خودم . پس سابیدن دستشویی با عصبانیت و دپرسیون من همراه خواهد بود ....

 

نوشته شده در سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ توسط لاله نظرات () |

Design By : Night Melody