جوجه رزیدنت میشود !

( جوجه انترن سابق )

اتاق عمل شماره یک _ آقای دکتر ن .  لوله تراشه را که هنوز به بیست سانتی متری دهان بیمار هم حتی نرسیده ! از دست انترن می قاپد و داد و هوار میکند که تراشه ی مریض را ترکاندی ! انترن دهانش باز میماند که من اگر به تراشه دست یافته بودم که دهان شما را ....

اتاق عمل شماره ی دو _ آقای دکتر ن . دارد سر مریض داد میزند که چرا حین نامزدی رفته ای سفر که به این روز بیافتی ! آدم نامزدی مینشیند در خانه ! آدم اصلا نامزدی نمیشود ! من اصلا نامزدونگ را دوست نمی دارم ! نامزد دهانش را باز میکند به هوا !!! و با کله میرود توی ارخ ( منظور همان جوق آب است ولی چون بیمار فارس است مقادیری استاد محترم به هن و هن افتاده است ! به عبارت سلیس بلینه گوج گلیر !!‌ ) نیش انترن محترم تا بنا گوش باز میشود و به حرف استاد میخندد و یک لحظه غفلت = یک عمرپشیمانی ! استاد سریعا خودش انتوبه میکند ! از خدا خواسته !

اتاق عمل شماره سه _ آقای دکتر ع و پ . مظلومانه به کناری ایستاده اند و انترن محترم کم مانده است مریض را سر و ته کند بلکه تارهای صوتی اش را ببیند ولی نمیشود ! اساتید محترم هی به او لبخند ویل میکنند و انترن زیر و خم مریض بیهوش را میگیرد و توی دلش میگوید اگر به هوش بود حتما تا الان خفه شده بود و مدتی در عجب اینکه چرا مریض پا نمیشود یک چک و لگد به وی نثار کند می ماند و خلاصه انتوبه میشود مریض !

اتاق عمل چهار _ آقای دکتر ز . می خواهد مریض را راشی بیهوش کند . مریض بچه ننه بازی در می آورد و هی بالا میپرد ! آقای دکتر ز یه دانه پس گردنی آبدار میزند تو کله ی وی و میگوید حقت این است که همین ها ( اشاره به مای اراذل و اوباش !‌) انتوبه ات کنند ! و ویلش میکند تا عمومی بیهوشش کنیم !‌ ما نیز مشتاق ! به سان کرکس میپریم بالای سر مریض !

اتاق عمل پنج _ هنوز هم خالی است و ما لاشخور وار ایستاده ایم تا مریض بیاورند و انتوبه اش کنیم ! و هنوز در انتظاریم ...

...................................

شاید ادامه دارد ! ....

نوشته شده در سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸ساعت ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ توسط لاله نظرات () |

Design By : Night Melody