جوجه رزیدنت میشود !

( جوجه انترن سابق )

در مورنینگ :

اتندینگ محترم یه لحظه روش رو برمی گرداند و می بیند انترن محترم در 15 سانتی متری اش ! با سرعتی معادل شونصد گاز در ثانیه در حال تخمه شکستن است ! و ممتد این کار رو با هیجان تمام که گویی در حال تماشای یک صحنه ی پرهیجان فوتبال است همچنان ادامه میدهد ... حتی پس از چشم غره های اتند محترم ! هم نیش انترن محترم تا بنا گوش باز است !

در صبحانه :

انترن های محترم بساط غیبت رو با صبحانه مخلوط نموده و هر از گاهی برای شیرین تر شدن بحث ادای یکی از رزیدنت های محترم رو هم در آورده و ریسه میروند ! ... حتی پس از شنیدن صدای پیج که نعره میزند کلیه ی انترن ها فورا به سالن کنفرانس هم نیش انترن محترم تا بنا گوش باز است !

در بخش :

اتندینگ محترم در حال بحث با رزیدنت در مورد بیمار میباشند و هر جا به گره کوری برمیخورند انترن محترم را شسته و پهن می کنند و سپس از وی میخواهند برود و یک جوری گم و گور شود تا دیگر ریخت بیریختش را نبینند ! انترن محترم حتی پس از شسته شدن هم نیشش تا بنا گوش باز است !

در جلسات هفتگی گروه :

انترن محترم در حال به تصویر کشیدن عشقولانه ی دو نفر است و بعد هم از جانب طرف عشقولی کتک می خورد ! و تمام کاغذ های روی زمین پهن می شود و نگاه همه به سمت او بر میگردد !... حتی با نگاه سنگین جمعیت حاضر که حاکی از ای ی ی خاااااک بر آن سرت هم نیشش تا بنا گوش باز است !

در کلاس آبشاری :

انترن محترم را اتندینگ محترم میکشد جلو تا کلاس درس را اداره کند ! و نکات مهم را توضیح دهد ! و انترن محترم که تا دقایقی پیش در حال هر و کر بوده حتی پای تخته هم نیشش تا بنا گوش باز است !

در راهرو به سمت امضای خروج :

رزیدنت محترم می پرسد ای انترن محترم ! چرا تو همیشه داری میخندی ؟! حتی در بدبختی و بیچارگی ؟ حتی با کنایه ی رزیدنت محترم هم انترن محترم نیشش تا بنا گوش باز است !

و در آخر حین خروج از پاویون :

انترن محترم با رفیق انترن محترم از شوق تمام شدن بخش در حال بزن بزن که چه کسی زودتر از در خارج شوند خود را از اتاق به بیرون پرتاب میکنند ! حتی وقتی رزیدنت محترم چپ چپ نگاه میکند و می گوید دیدم داشتید همدیگر را هل میدادید هم نیش انترن محترم تا بنا گوش باز است !

..................................

یحتمل مادر انترن محترم در غذای شب گذشته زعفران زیاد ریخته است !!!

نوشته شده در چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧ساعت ٤:٠٥ ‎ب.ظ توسط لاله نظرات () |

Design By : Night Melody