جوجه رزیدنت میشود !

( جوجه انترن سابق )

انترن صفر کیلومتر جراحی تو اولین روز انترنی طی اولین کشیکش داشت دست بچه هه رو بخیه میزد . بچه هه هم یه ریز ونگ میزد . ما هم از سر انترن صفر کیلومتر آزاری رفته بودیم تماشا ! دست انترن بدبخت میلرزید اساسی ! از اون ور بچه هه همچنان ونگ میزد و آب جاری دماغ و دهنش مخلوطی درست کرده بود بس تهوع آور ! تا اینکه پدر بیمار که حسابی کلافه شده بود طی یه عمل انتحاری ! دستش رو از اون سر دراز کرد و از توی ست استریل دو سه تا گاز برداشت ( به خیالش دستمال خوبی برای پاک کردن دماغ و دهن بچه بود !  ) ... من یه نگاه معنی دار به رزیدنت ... رزیدنت به انترن ... انترن به من ... اومدیم این ور و حسابی منفجر شدیم ! این همه جون بکن استریل کار کن ! کی به کیه !

نوشته شده در دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ توسط لاله نظرات () |

Design By : Night Melody