جوجه رزیدنت میشود !

( جوجه انترن سابق )

... وسطای کلاس فارماکولوژی الهام گفت امروز با من بیا کارت دارم ، منم که علاف ! قبول کردم . بعد کلاس سحر گفت بیا با من بریم ، من کارت دارم ! بهش گفتم که به الهام قول دادم . سحر رو به الهام گفت اگه کارت واجب نیست لاله با من بیاد . الهام هم قبول نکرد! مسئله این بود که کار هیچ کدومشون واجب نبود ! منتها هیچ کدومشون حاضر نبودن کوتاه بیان ، منم منتظر بودم با هم به توافق برسن که یهو ....!

.............

الهام : به خودم مربوطه که کی میرم ، کجا میرم ، ...

سحر : ولی اختیار لاله دست تو نیست ، کارت هم واجب نیست ، تنها برو ! لاله با من میاد. بر خورد تو خیلی بده.

الهام : اینا رو از اخلاق تو یاد گرفتم ، سحر خانوم لطفا از این به بعد وقتی من با لاله کار دارم تو باهاش کار نداشته باش!!!!

...........

داشتم فکر می کردم که از این به بعد باید بهشون بگم ازم وقت قبلی بگیرن و با منشی ام هماهنگ کنن و ....! که دیدم الهام با عصبانیت سوار ماشینش شد و رفت !!! سحر هم از زور عصبانیت با کلید ماشینش ور می رفت !!! منم هاج و واج !!!! موندم این وسط !!!

......تا امروز که....

من سر راه پله ها واستاده بودم ، استاد هنوز نیومده بود ، الهام اومد و با هم داشتیم حرف می زدیم که سحر اومد ، به من سلام داد و روش رو کرد اون ور و رفت بالا !!!! الهام هم در این مدت روش رو کرده بود اون ور !!! من به تمسخر خندیدم و گفتم : خیلی بچه اید ! واقعا که !!! و بعد الهام شروع کرد به توجیه من و اینکه تقصیر اون نیست و .... منم هیچی نگفتم !

.................

نه می خوام طرف الهام رو بگیرو و نه سحر . منتها اینو باید بگم :

سحرخانوم و الهام خانوم ( جدا گفتم که دعواتون نشه ! )

شما دو نفر اگه سر بودن با من دعوا کردید و فقط فکرتون این بود که کدومتون برنده میشید ، دیدید که هیچ کدومتون برنده نشدید ، نه تو الهام و نه تو سحر ! از هر دوتون خسته شدم ، خیلی بچه بازی در می آرید ، یکی ندونه خیال می کنه بچه مدرسه اید نه دانشجوی پزشکی . شما فقط به فکر خودتونید ، من براتون مهم نیستم فقط می خواهید برنده بشید و حال همدیگه رو بگیرید . فکر نمی کنید منی که سرم دعوا راه می اندازید و قهر می کنید ، ناراحت می شم ، خورد می شم.شما هیچ کدومتون برنده نیستید ، برنده من بودم که داشتم اخلاق افتضاح شما رو تحمل می کردم ، برنده من بودم که از بدی هاتون چیزی نمی گقتم ، برنده منم که هر دوتون رو می ذارم کنار و تنها میرم ....

آره ... برنده منم که میگم تا با هم نباشید منم باهاتون نیستم ، براتون اون لاله ی سابق نیستم .

من مثل شما قهر نمی کنم ولی مطمئن باشید دیگه مثل سابق نیستم ....

نوشته شده در چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٤ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ توسط لاله نظرات () |

Design By : Night Melody