جوجه رزیدنت میشود !

( جوجه انترن سابق )

اگر شما انترن محترم کشیک بودید و نصفه شبی بیماری شما را از خواب ناز بیدار میکرد که پس از 27 سال اعتیاد ! تصمیم گرفته ام ترک کنم در مورد او چه فکر میکردید ؟

       ١.نصفه شبی زده به سرش .

       ٢.هذیان میگوید .

       ٣.تصمیمش خیلی خیلی جدی است که تا صبح نتوانسته صبر کند .

       ۴.همه ی موارد .

 

 

و عکس العمل شما چه خواهد بود ؟

     1. به سلامت روان او شک میکنید .

     2. بسی او را به خاطر اراده ی قوی اش که حتی نتوانسته تا صبح صبر کند تحسین میکنید .

     3. می خواهید سر به تنش نباشد .

     4. تا صبح از دستش روانی میشوید ! 

...........................................

روان نگو ! بگو هتل ! حال میکنم اساسی!!!!

نوشته شده در پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٧ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ توسط لاله نظرات () |

Design By : Night Melody