جوجه رزیدنت میشود !

( جوجه انترن سابق )

رفتم به این پرستاران محترم میگم یه رگ فوری از این مریض بگیرید همچین با تمسخر گفتن خانوم دکتر اگه بلدید خودتون بگیرید !!!! منم دوزاریم همچین کم شبیه سینی نیست گفتم باشه !!! یکی نی بگه د آخه تو برانول زدن بلدی ؟؟؟ رفتم وسایل آوردم بالا سر مریض دیدم به !!!! مثل اینکه جمیع پرستاران بالا سرمریض آماده ان که ضایع شدن من حین برانول زدن رو ببینن !!!! تازه فهمیدم که لبخنداشون همچین خیلی شباهت به نیشخند داره !!!! منم نامردی نکردم یه لبخند تحویلشون دادم که نفهمن در شرف ضایع شدنم !!! هی خواستم از این طرح : ا جوجو رو نگا !!! استفاده کنم تا سرشونو میچرخونن جیم بزنم دیدم نخیر ! همچین عین کرکس تشنه ی خون منن !!!! یه نگا به مریض بیچاره ! یه نگا به رگش ! یا الله ! صاف رفت تو رگش !!!!! یه بشکنی زدم !!! و زیر لب گفتم ای ی ی ی ول !!! منتها یه کم خیلی بلند بود ظاهرا !!!! سرمو بلند کردم دیدم بالا سر مریض پرنده پر نمی زنه !!!! یاد یه شبی افتادم که میخواستم دوبله پارک کنم و 6 تا آقای محترم به این گندگی !!! با نیش باز واستاده بودن تا ضایع شدن منو ببینن ! جا برا ماشین من کوچیک بود ولی سر رو کم کنی همچین پارک کردم که بعدش نمی تونستم درش بیارم !!!! ولی مهم این بود که تو اون لحظه سه نشده بودم !!!!

نوشته شده در جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦ساعت ۸:۳٢ ‎ب.ظ توسط لاله نظرات () |

Design By : Night Melody