جوجه رزیدنت میشود !

( جوجه انترن سابق )

» i hate telegram :: سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳٩٤
» پنجشنبه ٥ آذر ۱۳٩٤ :: پنجشنبه ٥ آذر ۱۳٩٤
» بازم بوی ماه مدرسه.... :: پنجشنبه ٢ مهر ۱۳٩٤
» پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۳ :: پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۳
» برای علی ... :: شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳
» یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳ :: یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳
» دروغ شیرین ! :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢
» دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢ :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳٩٢
» بوی ماه مدرسه :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
» she is happy ! :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» you are not what you think you are ! :: جمعه ۱٠ خرداد ۱۳٩٢
» to be rude 3 ... :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» .......... :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» to be rude 2 ... :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» to be rude... :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دلمردگی هایم ... :: جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱
» باید ها و نباید ها ... :: جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
» ............... :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
» آقای همسایه ! :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱٤ دی ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱
» اگر شانس بیاورم ... :: شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
» چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۱
» برف تازه ی سال... :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» دلم گیر است ... :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱ :: شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱
» روزی که امیرکبیر گریست :: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» سقف ... :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» چرخ و فلک :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۱
» جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» من آدم بدی نیستم ! :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پیری... :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» فرهنگ سازی :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱ :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» .... :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
» .... :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» اینرسی ... و یا به عبارتی عادت. :: سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳٩٠
» زندگی مشترک . :: چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠
» من و حسودی هایم ... :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
» دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠
» یادم باشد ... :: دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠
» بهار در پاییز :: چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٠
» نویسندگی ! :: جمعه ۱ مهر ۱۳٩٠
» هنر مرد ها ... :: دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠
» چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
» دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠ :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
» بدون شرح ! :: یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠
» سیگاری میشویییییم !!! :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
» تنبیه میشویم !!! :: پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠
» تهول !!! :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» فیروزه هم رفت ... :: دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» i hate myself ! :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» آقای فرماندار :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠
» سال نو مبارک :: جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
» یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
» وقتی دندونپزشک جا پای پزشک بذاره ! :: پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩
» این بابا باور داشته که ... :: یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩
» مبندازول ! :: جمعه ۳ دی ۱۳۸٩
» اورژانس ! :: چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
» تسالم ! :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٩
» پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩
» همه چی آرومه !!! :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
» مردی که هرگز نه نمی گوید ! :: پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٩
» رئیس میشویم ! :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» حالم خوب است ! :: دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩
» مهر میزنیم که بروند پش یک دکتر خوب ! :: چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩
» انگیزه ! :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
» شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩ :: شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩
» پری ! :: سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩
» یوروویژن :: دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
» ریش شده ام ! :: چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ... - قسمت هفتم ! :: جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» بعضی ها ! :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
» خاطرات ناگفته _ به گمانم قسمت ششم ! :: دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩
» خاطرات ناگفته - قسمت پنجم :: شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩
» امروز 25 اسفند 88 اینجا تبریز صدای جمهوری جوجه انترن ! :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸
» خاطرات ناگفته - قسمت چهارم :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸
» دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۸
» خاطرات ناگفته - قسمت سوم :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸
» من هم میروم ! :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸
» الدفاع سنتی فمن رغب عن السنتی لیس منی ! :: یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸
» حمله بهترین دفاع است ! :: شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸
» خاطرات ناگفته - قسمت دوم :: شنبه ۱٢ دی ۱۳۸۸
» خاطرات ناگفته - قسمت اول :: پنجشنبه ۳ دی ۱۳۸۸
» به ریحانم ! :: دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸
» بدم می آید ... :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۸
» چقدر بعضی شاعر ها رو دوست داشتم ! :: پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳۸۸
» آنچه بر ما پس از فارغ التحصیلی میگذرد ! :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸
» یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸
» نبوغ داداش مهندسمان ! :: پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸
» کلید :: پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸
» پزشک میشویم ! :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸
» دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸
» شهر در دست زنان ! :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۸
» یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸
» امروز نوبت منه . :: پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸
» دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸
» روزت مبارک انترن ! :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸
» شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸۸ :: شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸۸
» چرا جوانهای ما خودکشی میکنند ! :: پنجشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸۸
» یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸
» پی . اس . آی لاو یو ! :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸
» داااااد میزنیم ! :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸
» AGAIN ! :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸
» پیش به سوی باهوشی ! :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸
» ما حین بیهوش نمودن بیماران چه میکنیم - قسمت دوم :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
» ما حین بیهوش نمودن بیماران چه میکنیم - قسمت اول :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
» سلام بر تابستان :: سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳۸۸
» ای ی ی روتو برم ! :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸
» کاش هرگز برنمیگشت . :: سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸
» تکنولوژِی برتر ! :: دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۸
» سوتی انترنی :: جمعه ۱ خرداد ۱۳۸۸
» چه میکنه این انفولانزای خوکی ! :: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» فرق من با تو اینه ! من انترن ماه 14 ام و تو ماه دوئی ! :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» قصه های من و مادربزرگ - قسمت دوم :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» قصه های جوجه و مادربزرگش _ قسمت اول :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» The Difference :: جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۸
» مادر هم مادرهای قدیم ! :: دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
» شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد ! :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
» یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٧
» زردی من از تو ! :: جمعه ٢۳ اسفند ۱۳۸٧
» تایم من تموم شد ! :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
» سندرم فارغ التحصیلی :: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٧
» پدرش ...وورموسان ( زدیش ) جانم به قربانت ولی حالا چرا ؟!!! :: جمعه ٢ اسفند ۱۳۸٧
» DAMN IT ! :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧
» الان خزونی کدوم بهاری ؟ :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧
» ما را چه میشود ؟ :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧
» انترن یازده ! :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
» Its Time to GO ... :: شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٧
» یا حسین مظلوم ! :: دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧
» سیندرلا ! :: چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧
» چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧
» به گمانم عاشق شده باشم ! :: دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧
» شیگیلات ! :: یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٧
» میریم اردو دوو دووو دوووو دووووو ! :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧
» سخت بود ... اما ممکن شد ! :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧
» چمن پلو :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧
» تلفن همراه ! :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳۸٧
» Kill Bill ! :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧
» این روزها ... :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸٧
» خداحافظ آرمین ... :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» نابود میشوییییییم !!!! :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٧
» اگر ! :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳۸٧
» خالی یعنی بی تو ... بی تو یعنی خالی ... :: شنبه ٤ آبان ۱۳۸٧
» نیش انترن محترم تا بنا گوش باز است ! :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧
» اعتماد :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٧
» بزن بزن ! که داری خوب میزنی ! :: یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٧
» زهی خیال باطل :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳۸٧
» این همه جون بکن استریل کار کن ! :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧
» انترن خواب آلود و مادر دستپاچه ! :: شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧
» خفه شو عزیزم . لطفا ! :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧
» مانیک :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳۸٧
» اون کجا و این کجا ! :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸٧
» سلام پائیز :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧
» کشیک هم اینقدر باقلوا ؟‌‌! :: جمعه ٢٩ شهریور ۱۳۸٧
» واقعا که چی بشه ؟! اصلا صد سال سیاه نشه ! :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٧
» جمعه ٢٢ شهریور ۱۳۸٧ :: جمعه ٢٢ شهریور ۱۳۸٧
» توجیه ! :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٧
» روزی روزگاری ... :: جمعه ۱٥ شهریور ۱۳۸٧
» ر مثل روان ! :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٧
» زودی برگرد رفیق ! :: شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٧
» ... و گویی عشق یه لواشک در ذات ماست ! :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧
» سلام شهریور - و من پر از ضد و نقیضم . :: جمعه ۱ شهریور ۱۳۸٧
» در باب روز پزشک و کلی اس ام اس های جور واجور ! :: جمعه ۱ شهریور ۱۳۸٧
» جوجه شاعر میشود ! :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
» خداحافظ رفیق ! :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧
» سیستم دفاعی بدن ( ویا : از دل برود هر آنکه از دیده رود ) :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧
» مدادرنگی :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٧
» توهین در چه حد ؟!!!!! ( ملت ایران ! آگاه باشید ! ) :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧
» آسمان تبریز ستاره ندارد ! :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸٧
» فرد مذکور ! :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٧
» ویراژ میدهم پس هستم ! :: یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧
» از این ده ... به اون ده ! :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧
» differential diagnosis ( ویا : تشخیص های افتراقی ) :: شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧
» ماتیک !!!! :: جمعه ٤ امرداد ۱۳۸٧
» نامه های کاغذی :: جمعه ٤ امرداد ۱۳۸٧
» ازدواج کنید تا کامروا شوید ! :: جمعه ٤ امرداد ۱۳۸٧
» سین مثل سوسول ! :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧
» خداحافظ تیر .... سلام مرداد :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٧
» انگیزه ! :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٧
» بیمار ... نرس ... بیمار ... :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٧
» دیگر نباش ! :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧
» پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
» میشود حین دیالیز هم خندید ! :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧
» این منم ! ( یا ریز میبیننم !‌) :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٧
» زنده باد هر که این مملکت را آباد میکند ! :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٧
» پوچ گرایی ( ویا الگو ) :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٧
» تمدید میشویم !!!!! :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٧
» زنده باد ژرمن ها - وقتی رزیدنت خواب باشد ! :: جمعه ٧ تیر ۱۳۸٧
» رفوزه !!!! :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳۸٧
» تنبیه دسته جمعی ! :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۸٧
» هزار جور ذلت و خواری می پذیریم ولی مورنینگ نمیدهیم !!! :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧
» درس عبرتی برای سایرین! :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
» آخی ی ی ی ی !!!! بمیرم برات که مریض نشی دیگه !!!! :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
» توهم ! :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٧
» دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٧
» سلام خرداد ! :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٧
» برداشت سحر از چکش رفلکس ! :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» آنچه بر ما معلوم نیست ! ( و یا : انترن نمونه ی ما یک کیف دارد !‌) :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» کار هر روز من و سحر !!! :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» و ما در حال خاطره سازی هستیم !!!!! :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» قسمتی از دستورات دارویی انترن ! :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» وقتی هادی بخواهد توضیح بدهد ! ( ویا گوشه ای از مکالمه ی هادی و پدر ) :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» اینقدر نپرسید چرا .... ! چونکه زیرا ! :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
» (شوارتز ها هم روزی تنبل بوده اند ! درست مثل من و شما ! ) :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧
» تولدش مبارک ! :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧
» آلزایمر ( و یا خوش شانسی در چه حد ؟!‌ ) :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧
» سیزده بدر :: سه‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٧
» کلیک کلیک ! :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٧
» جمعه ٢ فروردین ۱۳۸٧ :: جمعه ٢ فروردین ۱۳۸٧
» سال تحویل با .... :: چهارشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٦
» سال نو نزدیکه ... :: دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
» جوجه انترن میشود ! :: پنجشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٦
» جوجه قبل از پرانترنی :: چهارشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٦
» به او بگوئید .... ! :: چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٦
» دوشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٦
» اندر احوال ما در آستانه ی امتحان ! :: پنجشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٦
» ولنتاین مبارک اسکروچ !!! :: پنجشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٦
» ما در سلامت کامل به سر میبریم ! شک نکنید !!!! :: پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٦
» اندر باب پرانترنی... سخت درس میخوانیم!!!! :: جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦
» من و سحر و ليلی و جواد !!! :: جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦
» off service note - good bye externy :: دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٦
» یعنی چه می شود که ... :: شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦
» شنبه ۱٥ دی ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٥ دی ۱۳۸٦
» برداشت آزاد ! :: دوشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٦
» یک بیمار !!!! :: چهارشنبه ٥ دی ۱۳۸٦
» خمير دندون ! :: چهارشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦
» ایدز :: یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٦
» ما زلزله زده ميباشيم ! :: یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٦
» فرق من و بعضی ها !!!! :: یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٦
» یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٦
» اعتراف ميکنيم !!!! :: پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۸٦
» ۱۷ سال پيش :: سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦
» شنبه ۳ آذر ۱۳۸٦ :: شنبه ۳ آذر ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٦
» قسمتی از گفتگوی هادی و نرگس !!! :: پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٦
» جوجه در آستانه ی ... !!؟؟؟!!! :: یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦
» یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦
» شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٦
» تايتانيک !!! :: پنجشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٩ آبان ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٩ آبان ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۳ آبان ۱۳۸٦
» تنهايی :: چهارشنبه ٢ آبان ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۸٦
» جمعه ٢٠ مهر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٠ مهر ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٦
» يانگوم زدگی ! :: دوشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٦
» اخطار به دختران دم بخت !‌: همه مون از دم ترشيديم !!! :: جمعه ۱۳ مهر ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦
» یکشنبه ۸ مهر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۸ مهر ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٥ مهر ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٥ مهر ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٦
» وقتی استاد بخواهد ضايع کند !!! :: چهارشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٦
» دو راهي :: سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٦
» چرا من به اين روز مانيدم !!! :: دوشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٦
» تفاوت ها در يك قدم !!!! :: یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٦
» یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦
» برداشت آزاد :: سه‌شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٦
» یکشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٦
» قيطون ! :: پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦
» جمعه ٢٦ امرداد ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٦ امرداد ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٦
» سيكل معيوب طي ميكنم ! :: یکشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٦
» لطفا هيس ! :: سه‌شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٦
» تعطيلات خود را چگونه می گذرانيد ؟!!! :: یکشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٦
» کامنت شما نشانه ی شخصيت شماست ! :: یکشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٦
» بابايی ! :: جمعه ٥ امرداد ۱۳۸٦
» جمعه ٥ امرداد ۱۳۸٦ :: جمعه ٥ امرداد ۱۳۸٦
» جوجه و اندی ! :: چهارشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٦
» اخبارک ! :: چهارشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٦
» شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦
» شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦
» جمعه ٢٢ تیر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢٢ تیر ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٦
» جوجه قبل از امتحان ! :: چهارشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٦
» ترک شيرازی !!!! :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
» شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦ :: شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٦
» هي رفيق ! گند زدي ! :: جمعه ۱٥ تیر ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
» مادر بودن ... :: چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٦
» روزگار غریبی است نازنین !!! :: یکشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٦
» یکشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٦
» اوضاع روحیمان بس تيره و تار است !!! :: پنجشنبه ٧ تیر ۱۳۸٦
» دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦
» رفيق ! شيرينی خورون ! :: دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦
» دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦
» خداحافظ اورژانس :: دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦
» جوجه در اورژانس..... اپيزود چهاردهم !!! :: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦
» جوجه در اورژانس..... اپيزود سیزدهم !!! :: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦
» جوجه در اورژانس... اپيزود دوازدهم !!! :: شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦
» آقایی که پیج میکند !!! :: جمعه ۱ تیر ۱۳۸٦
» فرق من و مامان جان ! :: چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦
» جوجه در اورژانس..... اپيزود یازدهم !!! :: چهارشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٦
» بازم دير ............ نقطه.... نقطه.... نقطه ..... :: سه‌شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٦
» سريندی پيتی !!! :: دوشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٦
» مامانم ! مامان گلم ! :: شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
» جوجه در اورژانس..... اپيزود دهم !!! :: شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
» شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
» تفاوت ! :: پنجشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٦
» معياري كه يك دختر در انتخاب علي هاي خود بايد بدان توجه نمايد !!! :: پنجشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٦
» جوجه در اورژانس..... اپيزود نهم !!! :: پنجشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٦
» جوجه در اورژانس..... اپيزود هشتم !!! :: یکشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٦
» اسگول گرفتگی !!!! :: جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۸٦
» جوجه در اورژانس .....اپيزود هفتم ...... یا به عبارت بهتر : زودپز پزون !!!! :: جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۸٦
» به جان مادرم من بی تقصیرم !!!! :: پنجشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٦
» روتو کم کن بچه !!! :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦
» شب بعد از امتحان اخلاق !!!! :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦
» شب قبل از امتحان اخلاق پزشکی ( به عبارتی چگونه سوال طرح کنيم !!!! ) :: سه‌شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٦
» برداشت آزاد !!! :: دوشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٦
» جوجه در اورژانس ..... اپیزود ششم ! :: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٦
» جوجه در اورژانس ..... اپیزود پنجم ! :: شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٦
» جوجه در اورژانس ..... اپیزود چهارم ! :: شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٦
» جوجه در اورژانس ........ حاشیه ! :: جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦
» جوجه در اورژانس ..... اپیزود سوم ! :: جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦
» جوجه در اورژانس ..... اپیزود دوم ! :: جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦
» جوجه در اورژانس ..... اپیزود اول ! :: جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۸٦
» اولين روز اورژانس :: سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٦
» انديکاسيون خفن !!! :: سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٦
» دوشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٦
» وقتی پدر صبح تا شب در خانه باشد ! :: دوشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٦
» وقتی هیچ کدوممون از رو نمیریم !!!! :: دوشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٦
» هی جوجه ! سلام ! :: دوشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٦
» حق داريم ؟ :: پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٦
» فال آزاد !!! :: سه‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٦
» کشيک سخت !!!! :: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» به : مهشيدم ! :: یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» جمعه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: جمعه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دليل قانع کننده ! :: جمعه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» آقايی که پيج ميکند !!!! :: پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» تعقيب لاله در بخش !!! :: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دندون عقل :: دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
» آنتن بده لعنتی ! :: یکشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
» وقتی خاطرات تازه می شوند !!! :: سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
» لعنت بر من. :: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۸٦ :: جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۸٦
» افسوس :: جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۸٦
» پنجشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٦
» شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٦ :: شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦
» یکشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٦
» نامه ای سرگشاده به دخترم :: یکشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸٦
» قصه های من و رفيق :: جمعه ۱٧ فروردین ۱۳۸٦
» جمعه ۱٧ فروردین ۱۳۸٦ :: جمعه ۱٧ فروردین ۱۳۸٦
» بازگشت گودزيلا ! :: جمعه ۱٠ فروردین ۱۳۸٦
» هوووووووووووو مااااااااااااااااااا رفتيمممممممممممم :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥
» ۲۳ تا لاله ! :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥
» سوباسا ! :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٥
» شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٥
» به : خانوم زنونی ! :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٥
» بدانيد و آگاه باشيد ! :: یکشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٥
» آيفون تصويری ! :: جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٥
» یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٥
» جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸٥ :: جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸٥
» من عاشقت شدم.... :: جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥
» خدمت دکتر مدقالچی ! :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥
» وقتی سر پدر جان به سنگ می خورد ! :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۸٥
» چه پدر با شخصيتی ! :: جمعه ٤ اسفند ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٥
» مورتاليته :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٥
» من کفر نمی گم . :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٥
» ميخوام ميخوام میخوام ! :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥
» مزدوج ميشويم ! :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥
» شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥
» شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥
» به مامان !‌ :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٥
» جسد دزد :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٥
» ده دستگاه ۲۰۶ :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٥
» کاله ! :: سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٥
» تکلیف امشب:‌۲۰۰ بار بنویس : سول...... ساق :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥
» یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٥
» همه یک صدا بگید گاسترو......... ممنیوس !!! :: جمعه ٦ بهمن ۱۳۸٥
» یاد ایام جوانی بادا بادا مبارک بادا !!!!! :: جمعه ٦ بهمن ۱۳۸٥
» جمعه ٦ بهمن ۱۳۸٥ :: جمعه ٦ بهمن ۱۳۸٥
» تنوسينويت :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٥
» یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٥
» جمعه ٢٩ دی ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٩ دی ۱۳۸٥
» به : خانوم پریانی ! :: جمعه ٢٩ دی ۱۳۸٥
» آنچه پدر ها نمی دانند ! و آنچه مادر ها می دانند ! :: جمعه ٢٩ دی ۱۳۸٥
» به : ريحان :: جمعه ٢٩ دی ۱۳۸٥
» به : استاد :: جمعه ٢٩ دی ۱۳۸٥
» ماهی در ... ! :: پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٥
» یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥
» جمعه ٢٢ دی ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٢ دی ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳۸٥
» سقف يا کف ؟؟؟ :: یکشنبه ۱٠ دی ۱۳۸٥
» پوست نخود :: جمعه ۸ دی ۱۳۸٥
» به علت بارش برف شديد امروز مدرسه ها تعطيل شد ! دانشگاه هم !!!! :: جمعه ۸ دی ۱۳۸٥
» هيتلر.... جد بزرگ :: پنجشنبه ٧ دی ۱۳۸٥
» کور کرد ! :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳۸٥
» تاثیر ادبيات در زندگی بشر ! :: یکشنبه ۳ دی ۱۳۸٥
» امان از درده جدایی !!! :: شنبه ٢ دی ۱۳۸٥
» سرطان ناخن :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٥
» پله پله تا ملاقات خدا !!! :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٥
» یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٥
» خواندن یا نخواندن .... مسئله این نیست ! :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٥
» سوسکت می کنم ! :: سه‌شنبه ٧ آذر ۱۳۸٥
» خداحافظ جراحی ! :: یکشنبه ٥ آذر ۱۳۸٥
» بيا بيا دلم برات تنگه.... :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳۸٥
» برف :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٥
» ما سه کله پوک میباشیم !!!! :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٥
» انسداد حاد ! :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٥
» حالا ! سوت کف ! به افتخارش ! :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٥
» ما دکتر ميباشيم بالای چشممان هم ابرو نمی باشد !!!! :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳۸٥
» یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٥
» التماس نکن !!!! :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٥
» باز هم مرگ :: شنبه ٦ آبان ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸٥
» اگر مادر اعتراف کند ! :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٥
» آقا اجازه ؟ :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳۸٥
» جرا خانوم نعمتی در اتاقش نبود ؟!!! :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٥
» شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٥ :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٥
» شب هفتم :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳۸٥
» پز :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٥
» آگهی استخدام :: شنبه ۸ مهر ۱۳۸٥
» جمعه ٧ مهر ۱۳۸٥ :: جمعه ٧ مهر ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥
» دمش گرم بابا دمش گرم :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥
» اکسترنهای محترم بوق می باشند :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳۸٥
» تا من باشم دیگه گرد و خاک به پا نکنم :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٥
» مرگ :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٥
» اين به اون در :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٥
» خدمت استاد محترم جناب دکتر قنديها :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٥
» زبان بی زبانی :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٥
» ما در تعطیلات هستیم !!!! :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٥
» تولدش مبارک :: جمعه ۳٠ تیر ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٥
» شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٥
» نبرد با مرگ :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٥
» پايان ديوونه خونه :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳۸٥
» نمره ي اول :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٥
» جمعه ٢٦ خرداد ۱۳۸٥ :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳۸٥
» يك روز چهارشنبه :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٥
» حال گيری :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٥
» شرح حال يك ديوانه :: سه‌شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٥
» یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٥
» یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٥
» خدا کجاست؟ :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳۸٥
» جمعه ۱٩ خرداد ۱۳۸٥ :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳۸٥
» ديوونه خونه :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳۸٥
» جمعه ۱٩ خرداد ۱۳۸٥ :: جمعه ۱٩ خرداد ۱۳۸٥
» جمعه ۱٢ خرداد ۱۳۸٥ :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳۸٥
» من يك اكسترن هستم :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٥
» حفره اي در دهان من :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳۸٥
» جمعه ٥ خرداد ۱۳۸٥ :: جمعه ٥ خرداد ۱۳۸٥
» جمعه ٥ خرداد ۱۳۸٥ :: جمعه ٥ خرداد ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» اعتماد :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
» جنگ سحر و الهام ! :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» سميه و سوسن جون اينا!!! :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٤
» ما خودمون راننده ایم !!!! :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٤
» بيماری بشر :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٤

Design By : Night Melody