جوجه رزیدنت میشود !

( جوجه انترن سابق )

داداش مهندسمان بعد از نود و بوغی که رفت دانشگاه ، نهار را در سلف میل نمودند و وقتی جویای غذا گردیدیم فرمودند عدس پلو بود .

و در جواب سوال ما که خوشمزه بود یا نه گفت فقط سیب زمینی هاش خوب بود .

من و مادر جان هر چه تفکر نمودیم دیدیم در هیچ مذهبی داخل عدس پلو سیب زمینی نمیریزند آنهم از نوع سرخ کردنی اش!

بعد ها کاشف بعمل آمد غذای تناول شده توسط داداش مهندسمان خورشت قیمه بوده است !!!!!

نوشته شده در پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ توسط لاله نظرات () |

از تمام دوران دانشجویی یک کلید برایم مانده است . کلیدی که حین شستن لباسهای کشیک داخل جیب روپوش سبزم یافتم .

و خالا هر روز هر چه بیشتر آن کلید را میبینم کمتر سر در می آورم که کدامین روز از لج کدامین کشیک سخت یا کدامین رزیدنت انترن آزار و یا کدامین بیمار کرم دار ! کلید در کدام مستراح را کف رفته ام !

تماس ... فرت !

نوشته شده در پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ توسط لاله نظرات () |

امسال اولین سالیه که بعد از ١٩ سال اول مهر بیکارم  ...

زین پس ما  را جوجه جی پی صدا کنید !

نوشته شده در چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ توسط لاله نظرات () |

Design By : Night Melody